Múzeum 1/2017

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • Petra Belaňová - Ivana Kocichová: Tváře muzea. Image instituce z pohledu návštevníka
  • Kamila Píšová: Úloha a postavenie lektora v múzeu na príklade SNM-Múzea Bojnice
  • Jana Hutťanová: Návštevníkmi múzea sú aj ľudia so špeciálnymi potrebami
  • Daniela Čarná: Mediátori umenia verzus dozorcovia
  • Zuzana Vášáryová: Prvý kontakt s návštevníkom v sídelnej budove Slovenského národného múzea v Bratislave
  • Julo Nagy: Náš návštevník (nie je) náš pán alebo o hľadaní cesty k návštevníkovi
Múzeum 1/2017
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €