Múzeum 2/2017

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • Vladimír Turčan: Zeleň ako súčasť prezentácie antických pamiatok v otvorených múzeách
  • Zuzana Ondrejková: Zeleň vo vzťahu k torzálne zachovaným hradom
  • Monika Maňkovská: Historický park pri kaštieli vo Svätom Antone
  • Ján Papco: Dejiny a koncepcie zámockého parku v Bojniciach
  • Mária Halmová: Botanická záhrada pri druhej budove Slovenského národného múzea
  • Mária Janoštínová: Funkcie zelene v múzeách v prírode
  • Andrea Jamrichová: Múzeá a kultúrna krajina
Múzeum 2/2017
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €