Múzeum 4/2016

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • Jana Cabadajová: Problematika historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov v múzeách na Slovensku
  • Uršula Ambrušová: K dejinám knižnice Východoslovenského múzea v Košiciach
  • Lucia Laciňáková: Zbierka starých tlačí vo fonde SNM-Spišského múzea v Levoči
  • Adriana Matejková: Zachované historické knižnice Banskej Štiavnice v Slovenskom banskom múzeu
  • Iveta Krnáčová: Staré tlače z knižnice Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
  • Vladimíra Pribišová: Reštaurovanie starých tlačí z Balneologického múzea v Piešťanoch
  • Milan Ševčík: Historická knižnica Západoslovenského múzea v Trnave
  • Jana Kušniráková: Vzácne tlače z knižnice Podtatranského múzea v Poprade
Múzeum 4/2016
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €