Pamiatky a múzeá 1/2016

Obsah

 • Dušan Buran – Eva Hasalová: Luxusné tkaniny na gotických tabuľových maľbách
 • Peter Keresteš: Most a mýto cez rieku Váh v Seredi
 • Milan Thurzo – Pavol Jančovič: Utajené kamenné pamiatky Hornej Mlynskej doliny v Bratislave
 • Katarína Nádaská – Kristína Zvedelová: Synagóga na Zvonárskej ulici v Košiciach
 • Maroš Semančík: Pamiatky drevenej architektúry v Tatranskej Javorine
 • Rastislav Molda: Príbeh pomníka Svetozára Hurbana Vajanského
 • Ivica Krištofová: Po stopách horehronských lejárov
 • Daniel Hupko – Ivana Janáčková: Znovuobjavenie svadobného portrétu Natálie Vogelovej z Friesenhofu
 • Jozef Múdry – Peter Szalay: Obnova kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach
 • Ľudmila Husovská: Lodenica vodáckeho klubu Tatran v Bratislave
 • Juraj Šedivý: Pamäť mesta Bratislavy (PamMap) ako komplexný pamäťový portál
Pamiatky a múzeá 1/2016
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €