Pamiatky a múzeá 3/2016

Obsah

 • VÝROČNÉ CENY revue Pamiatky a múzeá ZA ROK 2015
 • Ján Beljak – Noémi Beljak Pažinová – Michal Šimkovic: Nálezy z cisterny na Pustom hrade vo Zvolene
 • Vladimír Krupa – Miroslava Daňová: Prsteň z kniežacieho hrobu I z Krakovian-Stráží
 • Dušan Buran: Paramenty. Liturgické textílie
 • Lucia Gavulová: Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku
 • Tradičný odev Slovenska – výsledok troch veľkých skúseností. Rozhovor s Mojmírom Benžom
 • Barbara Balážová – Zuzana Bartošová: „Bella Italia“
 • Andrea Moravčíková: Neologická synagóga v Lučenci
 • Rastislav Petrovič: Žrebčín v Kopčanoch
 • Jana Piecková: Kostol Najsvätejšej Trojice v Hornej Lehote
 • Maľované dejin Bratislavy. Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka. Projekt slovami jeho autorky Beáty Husovej
 • Radoslav Ragač: Zvolen – príbeh remeselníckeho mesta
 • Tatiana Figurová: Ochotnícke divadlo vo Zvolene v zbierkach lesníckeho a drevárskeho múzea
 • Vladimír Sklenka: Slovenské gymnázium v Banskej Bystrici v rokoch 1852 – 1867
 • Martina Hrdinová: Mortuáriá zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
Pamiatky a múzeá 3/2016
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €