Poklad z Mojmíroviec, Svedectvo nepokojných časov

Autor: Mgr. Marek Budaj, PhD.

Obsah

 • 1. História a miesto nálezu
 • 2. Rozpis mincí a predmetov z nálezu
 • 2.1. Uhorsko, Žigmund Luxemburský (1387-1437)
 • 2.2. Falzá uhorských denárov Žigmunda Luxemburského
 • 2.3. Albrecht (1437-1439)
 • 2.4. Albrecht a Alžbeta (1439-1440)
 • 2.5. Vladislav I. (1440-1444)
 • 2.6. Alžbeta pre Ladislava V. (1440-1442)
 • 2.7. Albrecht (1437 - 1439) alebo Alžbeta pre Ladislava V. (1440-1442)
 • 2.8. Morava, Rakäsko, Aquileja
 • 2.9. Kríž-relikviár, gombíky
 • 3. Analýza a vyhodnotenie nálezu
 • 3.1. Mince
 • 3.2. Uhorsko, Žigmund Luxemburský (1387-1437)
 • 3.3. Denáre Leonarda Noffryho a jeho pôsobenie v Uhorsku
 • 3.4. Denáre Albrechta Habsburského (1437-1439)
 • 3.5. Mincovníctvo po smrti Albrechta Habskurského (1439-1440)
 • 3.6. Razba mincí Ladislava V. a Alžbety v rokoch 1440-1442
 • 3.7. Vzácny denár Ladislava V. a príspevok k pôsobeniu komorského grófa Konráda Rudela v Kremnici
 • 3.8. Denáre Vladislava I. (1440-1444)
 • 3.9. Falzá a príspevok k falšovaniu v Uhorsku v prvej polovici 15. storočia
 • 3.10. Cudzie mince v náleze
 • 3.11. Kríž-relikviár
 • 3.12. Gombíky a ďalšie predmety z nálezu
 • 4. Poklady mincí z čias občianskej vojny (1440-1444)
 • 5. Dvojvládie a občianska vojna v Uhorsku v rokoch 1440-1444
 • 6. Doba a príčiny ukrytia pokladu
 • 7. Dobová hodnota pokladu a úvahy nad jeho možným majiteľom
Poklad z Mojmíroviec, Svedectvo nepokojných časov
Cena bez DPH: 14,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 14,00 €