Encyklopédia židovských náboženských obcí, Register miest a obcí 1. – 4. zväzok

Miestny register pre všetky štyri zväzky Encyklopédie Židovských náboženských obcí. Nachádzajú sa v ňom v abecednom poradí mestá

Encyklopédia židovských náboženských obcí, Register miest a obcí 1. – 4. zväzok
Cena bez DPH: 3,50 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,50 €