Len čas musel dozrieť... Osudy pozostalosti Milana Rastislava Štefánika

Autor: PhDr. Eva Králiková

Slovenské národné múzeum spravuje vo svojom zbierkovom fonde pozostalosti významných osobností histórie, politiky, vedy, kultúry a umenia Slovenska. Od roku 1940 spravuje aj pozostalosť Milana Rastislava Štefánika, ktorá mala dramatické osudy, kopírujúce aj vzťah spoločnosti, respektíve politických špičiek, k osobe jej pôvodcu – Štefánika. Monografia mapuje osudy pozostalosti od roku 1919, jej cestu do Prahy, neskôr na Slovensko, dopĺňanie pozostalosti prostredníctvom darov od významných osobností politického života, nákupov od pozostalých a priateľov. Po roku 1948 bola pozostalosť z politických dôvodov delimitovaná do rozličných pamäťových a fondových inštitúcií na Slovensku. Autorka PhDr. Eva Králiková výskum pozostalosti Štefánika postavila na poznaní archívnych dokumentov v Slovenskom národnom archíve, predmetov z pozostalosti Štefánika najmä v SNM v Martine, SNM-Historickom múzeu, Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, Balneologickom múzeu v Piešťanoch, Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Monografia je mimoriadne cenným dôkazom adekvátneho zhodnotenia múzejných zbierok pre poznanie dejinných súvislostí Slovenska a osobností, ktoré formovali jeho dejiny. Gabriela Podušelová

Obsah

 • Osudy pozostalosti M. R. Štefánika
 • 1. Obdobie po tragickej smrti 4. mája 1919
 • 2. Predmety z tragickej nehody 4. mája 1919
 • 3. Konečne doma
 • Štruktúra fondu
 • 1. Písomnosti
 • 2. Fotografixký materiál
 • 3. Knižnica (knižné fondy)
 • 4. Trojrozmerný materiál
 • Záver
 • Zoznam identifikovaných predmetov
Len čas musel dozrieť... Osudy pozostalosti Milana Rastislava Štefánika
Cena bez DPH: 14,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 14,00 €