Zborník História 52

Obsah

 • BENKOVÁ, EVA: Vinohradnícky a vinársky inventár v červenokamenských archívnych prameňoch zo 16. - 18. storočia
 • BESEDIČ, Martin: Kresťanská ikonografia ako zdroj remeselnej symboliky vo svetle sfragistických prameňov
 • KOMORA, Pavol: Svetové výstavy v medzivojnovom období s prihliadnutím na účasť Československa
 • TOMČÍK, Peter: Výstavba elektrotechnického priemyslu na Slovensku medzi rokmi 1945 až 1968
 • MALIŇÁKOVÁ, Nikola: Zbierka čínskeho porcelánu na hrade Červený Kameň
 • PÍREK, Michal: Vzácne akvizície fondu historických militárií SNM.HM v roku 2014
 • KLIŽANOVÁ, Hana; LALÍKOVÁ, Nina; LUBUŠKÁ, Lenka: Uniberzitná téza (promočná tlač), Vzkriesenie Lazara. Správa o reštaurovaní
 • HASALOVÁ, Eva; PIATROVÁ, Alena: Výstava Paramenty/liturgické textílie
 • MURÁŇOVÁ, Martina: Vzdelávací program Rozprávky, hádanky a riekanky... k výstave Ľudovít Štúr (1815 - 1856) - reformátor slovenskej spoločnosti
 • JELÍNEK, Pavol: Výstava "Dejiny Slovenska. Od praveku po Veľkú Moravu" v SNM-HM. Recenzia
 • ČAMBAL, Radoslav: Zborník SNM 109 Archeológia 25, 2015
 • ČAMBAL, Radoslav: Zborník SNM Archeológia, Supplementum 10. Register tehliarskych značiek na Slovensku.
Zborník História 52
Cena bez DPH: 9,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 9,00 €