Zborník SNM 2014 Archeológia Supplementum 8 Stĺp Marca Aurelia a stredné Podunajsko – Štúdie

Príspevky z Kolokvia Štúdie – Stĺp Marca Aurelia a stredné Podunajsko

Obsah

 • Igor Bazovský – odev Germánov na stĺpe Marca Aurelia
 • Ján Beljak – Pohronie v dobe Marca Aurelia
 • Radoslav Čambal – Kotíni alebo Germáni? k interpretácii etnického pôvodu zajatcov na scénach LXVIII a LXIX zo stĺpu Marca Aurelia
 • Eduard Droberjar – pouta na sloupu Marca Aurelia a nálezy z Mušova
 • Kristian Elschek – nové žiarové hroby z 2. pol.2. stor. zo Zohora na západnom Slovensku
 • Erik Hrnčiarik, Jakub Baňovič – vyobrazenia nádob na Trajánovom stĺpe a stĺpe Marca Aurelia
 • Erik Hrnčiarik, Ján Ulický – vyobrazenia rímskej výstroje a výzbroje na Trajánovom stĺpe a stĺpe Marca Aurelia
 • Peter Jančura, Mirka Daňová, Marian Jančura, Iveta Bohálová, Dušan Daniš, Juraj Modranský – priestorový aspekt a prírodné podmienky invázie Rimanov do stredného Podunajska a Karpát v druhom stor. n.l.
 • Rudolf Nádaskay, Jaroslava Schmidtová, Peter Barta - Terra Sigillata z priekopy rímskeho tábora Gerulata II v Bratislave-Rusovciach
 • Marek Oledzki – príčiny markomanských vojen
 • Ján Rajtár – stĺp Marca Aurelia a archeologické doklady o rímskych výpravách proti Kvádom
 • Jaroslava Schmidtová, Peter Barta – výskum priekopy rímskeho tábora Gerulata II v Rusovciach v r. 2009
 • Ondrej Šedo – Rímske stavby zobrazené na stĺpe Marca Aurélia
 • Vladimír Turčan – Germánske sídliskové objekty na stĺpe Marca Aurelia
 • Pavol Valachovič – Markomanské vojny v ikonografii a rímskej historiografickej tradícii
Zborník SNM 2014 Archeológia Supplementum 8 Stĺp Marca Aurelia a stredné Podunajsko – Štúdie
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €