Múzeum 2/2014

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • Hlavná téma:
 • Juraj Langer – Jaroslava Langrová: Rázcestia múzeí v prírode
 • Zuzana Šullová: Technické pamiatky a ich využitie na múzejné účely na príklade pamiatok v správe Slovenského technického múzea
 • Katarína Očková: Vznik a budovanie celoslovenského múzea v prírode
 • Jozef Labuda – Ondrej Michna: Banské múzeum v prírode – Banská Štiavnica
 • František Gutek: Vznik, špecifiká a perspektívy bardejovského „múzea v múzeu“
 • Vladimír Majerčík: História a súčasnosť Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre
 • Monika Pavelčíková: Múzeum ľudovej architektúry pod hradom Ľubovňa
 • Helena Kotvasová: Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystric – Vychylovke
 • Marianna Janoštínová: Múzeum oravskej dediny a jeho dotyky s múzejnou pedagogikou
 • Ľubica Miľanová: Lesnícky skanzen
Múzeum 2/2014
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €