Coronatus Posonii. Bratislavské korunovačné medaile a žetóny (1563 – 1830)

Autor: Pálffy,Géza

Moháčska porážka v roku 1526 znamenala definitívne ovládnutie časti Uhorska Turkami. Po zabratí Stoličného Belehradu (Székesfehérvár) bolo potrebné určiť nové hlavné mesto a korunovačné miesto pre uhorských kráľov. Voľba padla na Bratislavu, kde sa v rokoch 1563 – 1830 uskutočnilo 19 korunovačných slávností (10 uhorských kráľov, 1 kráľovná a 8 kráľovských manželiek. Pri príležitosti korunovácií sa zhotovovali korunovačné medaily a žetóny. Medzi najdôležitejšie patril tzv. Opferpfennig, ktorý po korunovácii panovník položil na oltár. Spočiatku na tento účel slúžili bežné obehové mince. Na obdarovanie významných osôb sa používali zlaté a strieborné exempláre. Špecifickú skupinu tvorili korunovačné žetóny, ktoré poznáme v zlatom a striebornom prevedení. Zlatými exemplármi sa obdarovávali konkrétne osoby a strieborné sa počas korunovačného sprievodu hádzali medzi ľudí. Korunovačné medaily, ktoré často zhotovovali významní umelci, obyčajne odrážali aktuálne európske politické udalosti.

Coronatus Posonii. Bratislavské korunovačné medaile a žetóny (1563 – 1830)
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €