Encyklopédia židovských náboženských obcí U-Ž, 4.

Autor: Zostavil a z hebrejského originálu preložil Róbert J. Büchler

Štvrtý zväzok encyklopédie obsahuje slovenské židovské náboženské obce v abecednom poradí od Ubľe po Žilinu, menný register, glosár neznámych pojmov a zoznam literatúry k slovenskému vydaniu Encyklopédie ŽNO na Slovensku.

Encyklopédia židovských náboženských obcí U-Ž, 4.
Cena bez DPH: 25,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 25,00 €