Etruskovia z Perugie

Autor: Cenciaioli, L. – Scarpignato, M.

Perugia, jedno z najdôležitejších centier etruskej federácie dvanástich miest, sa v 6. stor. pred Kristom spájala s etruskou expanziou do pádskej oblasti. Dionýsios z Halikarnassu (I, 30,1) o Etruskoch hovorí ako národe “dost starobylom, nepodobajúcom sa žiadnemu inému kmeňu jazykom ani spôsobom života”. Od začiatku 6. stor. do začiatku 5. stor. pred Kristom nastal najväčší rozmach etruskej civilizácie a zároven sa potvrdil grécky vplyv v stredomorskej Itálii a na Sicílii. V priebehu helenistického obdobia postupne narastala rímska moc na celom talianskom poloostrove. V Etrúrii sa proces romanizácie odohral postupne. Výstava Etruskovia z Perugie, ako aj rovnomenný katalóg, predstavuje najvýraznejšie črty etruskej civilizácie a jej vzťah k ostatným mestám vo federácii dvanástich miest. “Etruskov” približuje ako národ s celkom odlišnou kultúrnou tradíciou, ktorý však výrazne ovplyvnil vtedajší antický svet.

Etruskovia z Perugie
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €