Múzeum v spoločnosti

Autor: Zostavovateľka: PhDr. Gabriela Podušelová

Zborník príspevkov zo seminára Múzeum v spoločnosti, 12. – 13. Júna 2002, Banská Bystrica

Múzeum v spoločnosti
Cena bez DPH: 0,50 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 0,50 €