Právnici práva zbavení 1. časť

Autor: Sulaček, Jozef

Vedecko-výskumná publikácia o perzekúciách židovských právnikov na Slovensku v rokoch 1938 - 1945. 1. diel Historicky a ľudsky hodnotné dielo na pamietku židovských právnikov, ktorí zohrali významnú úlohu v oblasti práva a právneho poriadku.

Obsah

  • Postavenie židovských právnikov v medzivojnovom období
  • Prvá etapa protižidovských opatrení po vyhlásení autonómie Slovenska
  • Vyraďovanie židovských právnikov z justičnej praxe a verejného života
  • Apokalypsa deportácií do vyhladzovacích táborov a boj o prežitie.
  • Účasť v Slovenskom národnom povstaní a hrôzy okupačného režimu
  • Židovskí právnici na južnom a juhovýchodnom Slovensku
  • Vykročenie do povojnového života
Právnici práva zbavení 1. časť
Cena bez DPH: 7,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 7,00 €