Právnici práva zbavení 2. časť

Autor: Jozef Sulaček

Historicky a ľudsky cenné dielo Jozefa Sulačeka Právnici práva zbavení spĺňa cieľ: zachovať pamiatku židovských právnikov, ktorí v oblasti práva a právneho poriadku hrali rozhodujúcu a významnú úlohu.

Obsah

  • Výberový zoznam židovských právnikov na území Slovenskej republiky v období druhej svetovej vojny
  • Výberový zoznam židovských právnikov na území južného a juhovýchodného Slovenska

Právnici práva zbavení 2. časť
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €