Akvizičná činnosť múzeí v súčasnosti – problémy, možnosti, perspektívy

Autor:

Mgr. Gabriela Kochanová, PhDr. Gabriela Podušelová

Slovenské národné múzeum, Zväz múzeí na Slovensku Zborník príspevkov z odborného sympózia Akvizičná činnosť múzeí v súčasnosti – problémy, možnosti, perspektívy. Hronec, 18. – 19. septembra 2007

Akvizičná činnosť múzeí v súčasnosti – problémy, možnosti, perspektívy
Cena bez DPH: 0,50 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 0,50 €