Archívne klenoty

Autor:

Lenka Pavlíková

Ladislav Vrteľ

V roku 2013 sme si pripomenuli dvadsiate výročie Slovenskej republiky, na ktoré v budúcom roku nadviaže šesťdesiate výročie archívneho systému na Slovensku. Medzi vystavenými dokumentmi sa vynímajú tie najkrajšie, iluminované listiny zdobené zlatom a potvrdené skvostnými pečaťami - erbové listiny pre Bratislavu (1436) či Košice (1423) alebo elegantná Zlatá bula bratislavská (1464). Nájdeme tu aj slávny Graciánov kódex z 12. storočia alebo pápežskú listinu udeľujúcu bratislavskému prepoštovi Jurajovi Schombergovi právo používat biskupské insígnie. Niektoré dokumenty azda nezaujmú svojou vizuálnou stránkou, sú však pozoruhodné svojim obsahom, ci dokonca informáciami „z druhého plánu“. Tak napríklad slávne Zoborské listiny z roku 1111 a 1113 nie sú ani tak zaujímavé tým, že potvrdzujú opátstvu na Zobore príjmy z mýta. Ich dôležitosť spočíva najmä v tom, že obsahujú viaceré slovenské mená cirkevných a svetských hodnostárov a mladšia z nich obsahuje najstaršiu písomnú zmienku k viac ako sedemdesiatim obciam na Slovensku. Podobne dlžobný úpis Stibora zo Stiboríc a Beckova nie je zaujímavý sumou, na ktorú bol vystavený, ale tým, že je napísaný roku 1422 v slovakizovanej ceštine. Z dokumentov, dôležitých z národného hľadiska hodno spomenúť aj slávne privilégium Ľudovíta I. z Anjou „Pro Slavis“ z roku 1381. Svojím významom za týmito dokumentmi nezaostávajú ani na pohľad veľmi skromné dokumenty, ako napríklad rukopis textu štátnej hymny z roku 1844, matričný záznam o na rodení Milana Rastislava Štefánika z roku 1880. Výstava sa uzatvára Ústavou Slovenskej republiky z roku 1992, originálmi štátnych symbolov z rokov 1990 a 1992 a kolekciou sľubov prezidentov Slovenskej republiky.

Archívne klenoty
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €