Čo letí v múzejnej pedagogike / Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku

Autor: Editorka: Marcela Lukáčová

Zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie organizovanej v dňoch 26. – 27. október 2009 v Bratislave. Konferencia bola realizovaná v spolupráci so Zväzom múzeí SR – Sekciou pre výchovu a vzdelávanie v múzeách a s múzeom mesta Bratislavy. Publikácia vyšla s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čo letí v múzejnej pedagogike / Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku
Cena bez DPH: 0,50 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 0,50 €