Denarius 3/2013

Obsah

 • Radoslav Čambal - Marek Budaj: Náhodný nález keltskej mince typu Biatec z Bratislavy
 • Chris Rudd: Našiel Tom Togodumnusa?
 • Chris Rudd: Platil britský kráľ Augustovi zlato?
 • Lenka Cycoňová: Neobvyklý nález norické mince na Strakonicku
 • Marek Budaj: Zvláštny nález rísmkej mince z Ivanky pri Dunaji
 • Michal Skalský: Portréty z období 12 císařu
 • Soltézs Ferenc Gábor: Veľkonočné mystérium na arpádovskom "nemom" obole
 • Jan Cihlář: Zajímyvý pražský groš Václava IV. - chyboražba či nová obrazová varianta?
 • Aleš Švec: Zaujímavý variant saracénskeho denára Ľudovíta I. z Anjou
 • Radoslav Ragač: Historická správa o náleze stredovekých uhorských dukátových razieb v Liptovských Sliačoch v roku 1802
 • Lukáš Richtera - Peter Jankovič - Aleš Švec: Dvě dobová falza uherského denáru Matyáše Korvína H 722
 • Marek Budaj: Nepublikovaný groš Rudolfa II. z roku 1601
 • Martin Furman: Denár Rudolfa II. zo Spišského hradu
 • Ján Hunka: Niekoľko nových nepublikovaných nálezov mincí z okolia Nitry
 • Marek Budaj: Dve zaujímavé francúzske mince zo Slovenska
 • Richard Kotán: Identifikácia Rákociho poltúr bez mincových značiek
 • Anton Fiala: Neznáme znaky cechu farbiarov z Bratislavy z 18. - 19. storočia
 • Tomáš Klokner - Pavol Marciš: Neznámy bratislavský rodák Wilhelm Kubitschek
 • Radim Václavík: Skúšobné razby z obdobia Slovenskej republiky 1939 - 1945
 • Jakub Tureček: Muži 28. října. Pražská mincovna připomína vznik Československa
 • Aleš Švec: Literatúra
Denarius 3/2013
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €