Múzejníctvo a zberateľstvo na Slovensku. Biografický slovník. Zväzok I. /

Autor: Zostavili: RNDr. Okáli Ilja, CSc., PhDr. Podušelová Gabriela, RNDr. Vozárová Marta

Vydalo Slovenské národné múzeum Bratislava, Zväz múzeí na Slovensku ako prílohu časopisu Múzeum ročník L / 2004 Do prvého zväzku slovníka boli zaradené osobnosti, ktoré začali vytvárať prvé zbierky v predmuzeálnom období, boli súčasťou zrodu profesionálnej ochrany pamiatok a múzejníctva na Slovensku (v Uhorsku) a ich životné osudy boli spojené s územím Slovenska.

Múzejníctvo a zberateľstvo na Slovensku. Biografický slovník. Zväzok I. /
Cena bez DPH: 6,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 6,00 €