Ochrana múzejných zbierkových predmetov / Konzervácia textilu

Autor: Zostavovateľka: Mgr. Ľubica Gorelčíková

Zborník príspevkov zo seminára Ochrana múzejných zbierkových predmetov – Konzervácia textilu, Ružomberok, 23. – 25.10. 2001

Ochrana múzejných zbierkových predmetov / Konzervácia textilu
Cena bez DPH: 0,50 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 0,50 €