Pamiatky a múzeá 1/2012

Štvrťročník v slovenskom jazyku, rozsiahle resumé v nemeckom a anglickom jazyku. 72 s.

Obsah

 • HOLČÍK, Štefan – Janovíčková Marta: Obnovená Stará radnica v Bratislave
 • SCHMIDTOVÁ, Jaroslava: Epigrafické nálezy z Gerulaty
 • RAGAČ, Radoslav: Castrum doloris cisára Karola VI.
 • DRŠKA, Richard: Predmety mestskej správy v Skalici
 • BERNÁTOVÁ, Viera: Pamiatky mariánskej kongregácie v Trenčíne
 • KAPIŠINSKÁ, Veronika: Bytová architektúra v Martine v rokoch 1918 – 1945
 • GMITROVÁ, Mária: Pôvodný mobiliár Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
 • ŽIAK, Dalimír: Železničiarska kolónia v Novej Žiline
 • BAZOVSKÝ, Igor: Najnovšie nálezy z keltskej Bratislavy
 • HAVIAROVÁ, Michaela – Kristína Zvedelová: Kostol sv. Petra a Pavla v Cíferi-Páci
 • ČELKOVÁ, Mária: Oživené umenie v Starom zámku
 • MAGULA, Rudolf: Ťažba a spracovanie ortuťovej rudy v Merníku
Pamiatky a múzeá 1/2012
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €