Pamiatky a múzeá 2/2011

Štvrťročník v slovenskom jazyku, rozsiahle resumé v nemeckom a anglickom jazyku. 72 s.

Obsah

 • ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana: Stopy Vydrice
 • BALÁŽOVÁ, Barbara: Pamiatky na Reutterovcov z Banskej Štiavnice
 • HUPKO, Daniel – JANÁČKOVÁ, Ivana – TIHÁNYI, Jozef: Bratislavský pamätník Štefana Pálfiho
 • DUDÁŠ, Miloš: Drevený artikulárny kostol v Istebnom
 • MATÁKOVÁ st., Barbora: Príbeh sochy sv. Júliusa
 • PIATROV, Marián: Historické zinkové strechy
 • HABÁŇ, Pavel: Historické zbrane ako predmet zberateľstva
 • HERUCOVÁ, Marta: Amor a Psyché z Hlohovca
 • KURINCOVÁ, Elena: Od babice po pôrodnú asistentku
 • ZVAROVÁ, Zuzana – MATEJKA, Miroslav – ORIŠKO, Štefan – JANURA, Tomáš: Kaplnka sv. Anny v Beluši
 • ŽELINSKÁ, Jana: Fluorit v maľbe 15. a 16. storočia na Slovensku
 • ORŠULOVÁ, Jana: Pálfiovská kúria s erbom rodu Nevéri
 • ŽILINČÍK, Ivan: Úzkorozchodná železnica na rozhraní Kysúc a Oravy
Pamiatky a múzeá 2/2011
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €