„po slovensky sa o módach nepísalo...“

Pozdravy jubilantke

Iný svet historikov

Výber z odborných článkov Márie Magdalény Zubercovej

- Dokumentácia spôsobu života mestských vrstiev obyvateľstva (odievanie, bývanie, stravovanie, a zábava) v SNM-Historickom múzeum Bratislava

- Vplyv ľudového odevu na mestsky odev

- Robotnícke odievanie ako doklad spôsobu života

- Maľovaná skrinka z Múzea Červený Kameň

- Empírové šaty zo zbierok Historického múzea SNM

- Košeľa ako súčasť renesančného odevu 

- Písomnosti revúckej krajčírky Mariny Ormisovej

- Ponuka štandardného a módneho textilu prostredníctvom reklamných tlačív a vzorkovníc

- Dámske krajčírstvo v Ilave - Profesia „krajčírka“ ako cesta modernej ženy k samostatnosti

- O dvoch mužstkých odevných kompletoch z hrobky Oravského hradu

- Ďalšie obohatenie zbierok Oravského múzea o textilné a odvené predmety, ktoré sú na Slovensku unikátne

- Najúspešnejší módny návrh spolku Izabella

- Ženy spolku Izabella - Secesia a odevná kultúra na Slovensku

- Svadobné šaty a svadobné symboly

- Oblečenie a bytové taxtílie vo výbavách neviest na Slovensku

- Bibliografia autorky - Súpis výstav

- Iná odborná činnosť

- Slovo na záver

„po slovensky sa o módach nepísalo...“
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €