Umenie a príroda stredovekej Európy

Príroda je stredovekom umení všadeprítomná, tak ako je všadeprítomná v živote mužov a žien tejto dobe. Tento nikdy nepoprený záujem o prírodu vyjadrený umeleckou tvorbou v stredovekej Európe si výstava « Umenie a príroda v stredoveku » kladie za cieľ preskúmať. Na výstave, ktorá je výsledkom spolupráce medzi múzeom Cluny v Paríži (národné múzeum stredoveku) a národným múzeom výtvarného umenia Quebec v Quebecu, bude vystavených približne stopäťdesiat diel. Výber predmetov, ktoré zahŕňajú celý stredovek od 5. do 15.storočia, a najmä obdobie od 10. do 15. storočia, sa snaží byť veľmi rôznorodý : sochy, mozaikové okná, tapisérie, látky, zlatnícky tovar, emaily, umelecké predmety zo slonoviny, ilumináty, keramika a nábytok, ktoré boli vytvorené po celej Európe, budú evokovať vzťahy medzi umením a prírodou v stredoveku. Luxusné alebo skromnejšie predmety, náboženské alebo svetské predmety, dekoračné prvky alebo predmety každodenného života, všetky dosvedčujú neustálu snahu stredovekej umeleckej tvorby o zachytenie prírody ponímanej predovšetkým ako božie stvorenie (zároveň stvoriteľská príroda, stvoriteľská sila Boha a vytvorená príroda). Na umeleckých predmetoch sú znázornené zvieratá, rastlinný dekor je silne prítomný, miestami až nadmerne.

Umenie a príroda stredovekej Európy
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €