Encyklopédia židovských náboženských obcí A-K. 1.

Autor: Zostavil a z hebrejského originálu preložil Róbert J. Büchler

Prvý zväzok encyklopédie obsahuje slovenské židovské náboženské obce v abecednom poradí od A – K, menný register a glosár neznámych pojmov.

Obsah

  • Zväzok I. A-K
Encyklopédia židovských náboženských obcí A-K. 1.
Cena bez DPH: 25,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 25,00 €