Múzeum 3/2012

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • ŠUBOVÁ, Dana – KORENKOVÁ, Iveta – ORVOŠOVÁ, Monika – BENOVÁ, Alena – URBANOVÁ, Kristína: Prírodovedná zbierka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
  • HLÔŠKA, Ladislav – URBANOVÁ, Viktória: Päťdesiatpäť rokov činnosti v oblasti prírodovedných disciplín v Považskom múzeu v Žiline
Múzeum 3/2012
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €