Pamätné tabule a pamätníky na území Modry

Autor: Jančovičová Viera - Erdelský Karol

Textový a obrazový sprievodca po pamätníkoch a pamätných tabuliach v chotári mesta Modry

Pamätné tabule a pamätníky na území Modry
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €