Pohľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie V.

Autor: Novotná Mária

Zaoberá sa kultúrnymi- historickými otázkami ako - problematika židovskéko kalendára, problematike úcty k svätým, históriou a kultúrnym dedičstvom Levoče, genealogickým výskumom meštianskom rodinou Spillerbergerovcov a šľchtickej rodiny Andrássyovcov a taktirž Spišskou Kapitulou.

Obsah

  • Najstaršie kanonické vizitácie na Spiši
  • Židovský kalendár
  • Levočská radnica a jej rekonštrukcia v rokoch 1893-1895
Pohľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie V.
Cena bez DPH: 2,49 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,49 €