Sprievodca po Archíve Slovenského národného múzea

Autor: Machajdíková Elena

Sprievodca po Archíve SNM je určený domácim i zahraničným záujemcom o bádanie a využívanie archívnych dokumentov na vedecké, študijné a administratívne účely. Je archívnou pomôckou, ktorá prehľadným spôsobom poskytuje základné informácie o kultúrnom bohatstve Slovenska od 14. storočia po súčasnosť uloženom v Archíve SNM. Sprievodca poskytuje komplexný prehľad vývoja SNM, je rozšírený o stručné dejiny SNM a jeho špecializovaných múzeí ako pôvodcov fondov s využitím archívnych dokumentov i registratúrnych záznamov. Bratislava 2008, ISBN 978-80-8060-237-6. 190 s.

Sprievodca po Archíve Slovenského národného múzea
Cena bez DPH: 8,50 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 8,50 €