Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 15.2

Autor: Sopoliga Miroslav

Obsahuje dve kapitoly: Dejiny kultúry a Literárnu vedu. J. O. Dzendzelivskyj a Z. Hanudeľová podávajú charakteristiku gramatiky cirkevnoslovanského jazyka A. Kocaka, pričom za hlavný objekt svojich pozorovaní berú novozískanú variantu gramatiky. Pre dôkladnejšie vysvetlenie prameňov skúmanej gramatiky u východných Slovanov v 18. st., pre porovnania a prirovnania okrem gramatík cirkevnoslovanského jazyka I. Zizanija, M. Smotrického a iných využívajú aj gramatické práce susedných slovanských národov, najmä ruské, poľské, české; latinské stredoveké gramatiky a iné. Cenným prínosom pre vysvetlenie životnej a tvorivej cesty ukrajinského spisovateľa Vasiľa Hrendžu-Donského je jeho nezverejnené dielo Moje spomienky, ktoré do tlače pripravil Š. Hostiňák. Sú v ňom zaujímavé údaje o tvorbe spisovateľa a jeho ponímaní súčasníkmi. Ústredné miesto v spomienkach je pridelené odzrkadleniu národného obrodenia Zakarpatska, ktoré nemohla zastaviť ani politika českej buržoázie, ani obštrukcie a krvavý teror susedných profašistických štátov, pričom mimoriadnu aktivitu v tomto zmysle prejavovalo Horthyho Maďarsko.

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 15.2
Cena bez DPH: 1,99 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 1,99 €