Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 16

Autor: Sopoliga Miroslav

Kapitoly: Dejiny kultúry, Dejiny kultúry – pramene, Etnografia, folkloristika, Jazykoveda, Literárna veda. V „Histórii Carpatho-Ruthenorum“ M. Lučkaja (1789-1843) sa jedná o 3. zväzok autora napísaný v Budíne v r. 1843. Je to cirkevná a svetská história karpatských Rusínov, pripravená podľa materiálov skúsených autorov a dokumentov archívu diecézy v Mukačeve. Národný buditeľ A. Pavlovič využíval vo svojej tvorbe antickú bájku, apológ a bájky stredoveku a baroka. O inonárodných bájkach a apológu, ktoré sa stali prameňom 5. dielu A. Pavloviča píše J. Šelepc.

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 16
Cena bez DPH: 1,99 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 1,99 €