Heřman Landsfeld - Figurálna keramická tvorba

Autor: Petrakovičová Agáta (zost.)

Zborník z odborného seminára v rámci festivalu Slávnosť hliny 2009 a 2010.

Obsah

 • PIŠÚTOVÁ, I.: H. Landsfeld a jeho spolupráca so SNM
 • HRDLOVIČOVÁ, S.: H. Landsfeld - kustód mestského múzea v Modre
 • CINTULOVÁ, A.: Zbierka H. Landsfelda vo fonde Západoslov. múzea v Trnave
 • KALINOVÁ, A.: Spolupráce H. Landsfelda s Moravským zemským muzeem v Brně
 • ŠEVČÍKOVÁ, E.: Kresby a maľby H. Landsfelda v zbierkach Malokarpatského múzea v Pezinku
 • PETRAKOVIČOVÁ, A.: Sokolská jednota v Modre a H. Landsfeld,
 • ONDRIS, Ľ.: Spomienky na H. Lansfelda
 • PAJER, J.: Přehled vykopávkové činnosti H. Landsfelda
 • ŠEVČÍKOVÁ, E.: Ferdiš Kostka - od majstra džbankára k majstrovi figurálnej tvorby,
 • PETRAKOVIČOVÁ, A.: Vývin figurálnej tvorby v Modre,
 • HRDLOVIČOVÁ, S.: Figurálna tvorba národného umelca I. Bizmayera
 • KOPÁLOVÁ, D. - Marián LIŠKA - M. MEŠSA: Točené a modelované plastiky Jána Kolbasu z Osikova vo svetle točenej a modelovanej figurálnej tvorby bardejovského hrnčiara Jána Frankoviča a jeho otca,
 • MEŠSA, M.: Figurálna tvorba Jolany Kircovej
 • KALINOVÁ, A.: Drobná fajánsová plastika ve sbírce Moravského zemského muzea v Brně
 • PESCHEL-WACHA, C.: Figurálna pec „Annamirl“ - hrejúci oheň v srdci domu
Heřman Landsfeld - Figurálna keramická tvorba
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €