Národní umelci: Ignác Bizmayer

Autor: Petránsky Ľ. (zost.)

Súbor 8 pohľadníc s dielami I. Bizmayera a 15 strán textu so životopisom v slovenčine, ruštine, nemčine, angličtine a francúzštine.

Národní umelci: Ignác Bizmayer
Cena bez DPH: 1,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 1,00 €