Popis slobodného kráľovského mesta Modry

Autor: Schreiber Ján Juraj

Preklad pôvodnej latinskej historickej monografie o Modre, jednej z prvých mestských monografií v Uhorsku.

Popis slobodného kráľovského mesta Modry
Cena bez DPH: 1,70 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 1,70 €