Slovenskí Chorváti

Autor: Botík Ján

Súhrnný syntetizujúci obraz o etnokultúrnom vývine chorvátskej minority z pohľadu spoločenskovedných poznatkov. Bratislava, Lúč 2001.

Obsah

  • Chorvátske osídlenie na Slovensku
  • Sociálne rozvrstvenie chorvátskeho etnika na Slovensku
  • Etnonym, etnické vedomie a povahové črty
  • Materinský jazyk v živote slovenských Chorvátov
  • Tradičná kultúra a spôsob života
Slovenskí Chorváti
Cena bez DPH: 8,30 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 8,30 €