Tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad

Autor: Petrakovičová Agáta

Zborník z medzinárodného odborného seminára, konaného 31. 8. 2012 v Modre, venovaného tradičnému hrnčiarskemu a kuchynskému riadu.

Obsah

 • PETRAKOVIČOVÁ, A.: Svadobný hrniec z Modry
 • MEŠSA, M.: Drajfusy - trojnohé nádoby ako riešenie varenia a pečenia na otvorenom ohnisku
 • PASTIERIKOVÁ, M.: Dekoratívna výzdoba tradičného hrnčiarstva na Slovensku
 • BARTKOVÁ, J.: Produkcia hrnčiarskych majstrov v mestečku Hybe v Hornom Liptove
 • KALINOVÁ, A.: Koutní hrnec jako doklad tradiční lidové keramiky
 • DANTEROVÁ, I.: Produkty západoslovenských hrnčiarskych dielní v etnograf. fonde Vlastivedného múzea v Galante
 • MEŠSA, M.: Keramické dymáky pre včelárov
 • MIHÁLOVÁ, N.: Tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad v zbierkovom fonde Tekovského múzea v Leviciach
 • KULÁŠOVÁ, G.: Hrnčiarsky riad v zbierkach Oravského múzea v Dolnom Kubíne
 • PLOCKINGER-VALENTA, V: Súčasný úžitkový keramický riad v Burgenlande
 • PESCHEL-WACHA, C - RICHTER-KOVARÍK, K.: Tvary súčasných keramických nádob v Bratislavskom kraji
Tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €