Acta Judaica Slovaca 23

Publikácia obsahuje články so židovskou tématikou.

Obsah

  • BARÁNEK, Matej: Protižidosvká propaganda verzus realitta prvej vlny deportácií
  • ŠEVC, Vladimír Julián: Osudy kežmarských Židov v rokoch 1939-1942
  • RAGAČ, Radoslav: Príspevok k počiatkom židovskej komunity v Beckove
  • LANG, Tomáš: Vznik, rozkvet a tragédia židovského spoločenstva v Galante a okolí
  • FIRCÁKOVÁ, Kamila: Súpis tlačí z tlačiarne Adolfa Alkalaya v Bratislave
Acta Judaica Slovaca 23
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €