Huncokári – každodenný život zaniknutej minority

Autor: Pavol Krajčovič

Publikácia približuje každodenného života etnickej skupiny nemecky hovoriacich drevorubačov – huncokárov, ktorá žila predovšetkým na území pohoria Malých Karpát. Jednotlivé kapitoly opisujú históriu výskumu huncokárskeho obyvateľstva, ich usadlosti v Malých Karpatoch na kartografických materiáloch a každodenný pracovný i náboženský život. Príloha publikácie obsahuje pôdorysy sídiel z prvého až tretieho vojenského mapovania v rokoch 1782 – 1887 na území dnešnej Slovenskej republiky, ktoré v minulosti obývali huncokári. Acta Carpatho-Germanica XXIII., Bratislava, 2021, 184 s.

Huncokári – každodenný život zaniknutej minority
Cena bez DPH: 7,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 7,00 €