Ľudia a poklady lužickej kultúry

Autor: Dominka Andreánska, Marek Both, Barbora Danielová, Zuzana Staneková

Obsah

  • Lužická kultúra
  • Osídlenie
  • Remeslo
  • Odev
  • Vojenstvo
  • Depoty a poklady
  • Pohrebné zvyklosti
  • Literatúra
  • Zdroje
Ľudia a poklady lužickej kultúry
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €