Múzeum 4/2017

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • HUPKOVÁ, Margita: Priestor pre kreativitu a fantáziu - stručný pohľad do sveta projektov
  • JAĎUĎOVÁ, Libuša: Fond na podporu umenia z pohľadu člena odbornej komisie
  • VISZLAY, Gabriel: Využitie eurofondov pre rozvoj múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
  • BALUŽINSKÝ, Jozef: Prečo (ne)prijať výzvu
  • HOLLÝ, Tomáš: Vzdelávacie projekty SNM financované z Európskeho sociálneho fondu
  • BURDOVÁ, Lucia: Využívanie dotačných systémov prostredníctvom projektových aktivít Malokarpatského múzea v Pezinku
  • DENKOVÁ, Zuzana: Museli sme byť pružní (Prvé skúsenosti s Fondom na podporu umenia na príklade projektu Etnológ v teréne/k prameňom poznania)
Múzeum 4/2017
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €