Pamiatky a múzeá 4/2021

Obsah

 • Architektúra:
 • BOTEK, Andrej – ERDÉLYI, Róbert –PAULINY, Pavol – VÁCHOVÁ, Barbora: Šamorínsky kostol v 13. storočí
 • Užitkové umenie:
 • BESEDIČ, Martin: Akvizícia špaňodolinských medených výrobkov a striebornej Weinprobierschale
 • Obnova:
 • JANOVSKÁ, Magdaléna: Palác Lubomirských – súčasť vývoja architektúry na hrade Ľubovňa
 • ĎURIAN, Karol: Obnova historických kúpeľných domov v Turčianskych Tepliciach
 • Reštaurovanie:
 • ZDRAVECKÁ NOSÁĽOVÁ, Anna – CHMELINOVÁ KOLBIARZ, Katarína: Reštaurovanie neskororokového oltárneho obrazu z Kostola sv. Martina biskupa v Bošanoch
 • Kultúrna história:
 • KONEČNÝ, Martin: Beskydský zbor na Slovensku
 • Knižná literatúra:
 • HOFERKA, Martin: Wormská Biblia z roku 1529
 • Recenzia:
 • BUGALOVÁ, Edita: Hudba v Bratislave. Od stredoveku po rok 1918
 • Expozícia:
 • MIKULÍK,Dalibor: Palác Lubomirských na hrade Ľubovňa. Tvorba novej expozície
 • Výstava:
 • ŠEVČÍK, Milan: Sedemnáste storočie slovom a obrazom
 • Zahraničie:
 • BARTA, Peter: Výstava Treasures of Slovakia v Cedar rapids
 • Rozhovor: Tri otázky Zuzane Palicovej, poverenej riaditeľke Múzea mesta Bratislavy
Pamiatky a múzeá 4/2021
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €