Roľník a jeho svet / The Farmer and His World

Sprievodca k rovnomennej výstave Roľník a jeho svet. Agrárna kultúra Slovenska ako predmet etnografického záujmu, ktorá je výsledkom dlhoročnej spolupráce Slovenského národného múzea v Martine a Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.

Počet strán: 179

ISBN 978-80-8060-521-6

Obsah

  • Vývoj vedeckého záujmu o svet roľníka/Growth in Academic Interest in the Farmer´s World
  • Od fyziokratizmu k romantizmu (18. – 19. storočie)/From Physiocratism to Romantism (18th – 19th century)
  • Od romantizmu k historickému materializmu (19. – 20. storočie)/From Romanticism to Historical Materialism (19th – 20th century)
  • Urbánne prostredie/The Urban Enviroment
  • Roľník – živiteľ krajiny/Farmer – the Country´s Breadwinner
  • Roľník a jeho práca/The Farmer and His Work
  • Roľník a jeho obydlie/The Farmer and His House
Roľník a jeho svet / The Farmer and His World
Cena bez DPH: 15,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 15,00 €