Zborník SNM Archeológia 32, Ročník CXVI - 2022

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku, včasného, vrcholného a neskorého stredoveku a novoveku.

Obsah

 • FARKAŠ/GÁBRIKOVÁ: Medený sekeromlat typu Székely-Nádudvar z okolia Komárna
 • JELÍNEK: O jednom „náleze storočia“ – ohliadnutie sa za teóriami Jozefa Paulíka o náboženstve doby bronzovej
 • BARTÍK, Juraj: Ihlica s otvorom v krčku z Vištuku
 • MAKAROVÁ/HARČAR: Depot z mladšej až neskorej doby bronzovej zo Stakčína
 • ŠEFČÁKOVÁ/BALCIAR: Nástenná uhľová značka z doby železnej v jaskyni Číkova diera v Slovenskom krase
 • DROBERJAR: Frühe römische Distelfibeln im Barbaricum
 • JÍLEK/PETŘEKOVÁ/ZUBAJOVÁ/KUČOVÁ/BURIANOVÁ: Pompeian bronze vessels of Chancellor K.W. N. L. Metternich from Kynžvart in Western Bohemia
 • ELSCHEK/SEDLMAYER: In caliga militari – Ein Krughenkel mit Militärsandale und ein Aureus des Vespasianus für Titus aus der germanischen Groβsiedlung von Kostolište im Marchland
 • KUZMOVÁ: Ancient Routes North of Pannonia in the Light of Roman Products and Amber Artefacts
 • BAZOVSKÝ/HLADÍKOVÁ/ČAMBAL/RAJTÁR/HALAMA/ŠEFČÁKOVÁ: Žiarové pohrebisko z doby rímskej v Závode
 • STOKLAS: Mince a rímsko-provinciálna emailovaná spona z Pustých Sadov
 • VARSIK: Plastika hlineného vtáčika z doby rímskej zo Žitného ostrova
 • VÍCH/JÍLEK/KMOŠEK/DAŇHEL: Provincial-Roman brooches from the hill Žalý in the District of Rakovník. A contribution to the first find of an annular brooch with openwork frame from Bohemia
 • KVETÁNOVÁ: Plastika Tráckeho jazdca v zbierkach Archeologického múzea v Bratislave
 • DAŇOVÁ/DAŇOVÁ/HALINÁR/HOFFMAN/LIESKOVSKÝ/KOPRIVŇANSKÝ/SOČUVKA: Hľadanie rímskeho prístavu. O počiatkoch systematického prieskumu riečneho dna Dunaja pri Iži
 • ČISŤAKOVA/BENEŠ/ZLÁMALOVÁ/CÍLOVÁ/HANUS/LAPČÁK/MSALLAMOVÁ/TROJEK: Interdisciplinární pohled na zlaté kování z doby stěhování národů z Kounic
 • POMBERGER/MÜHLHANS/SAUNDERSON: Metallic idiophones of the Early History Period from the archaeological collection of the Slovakian National Museum in Bratislava
 • BŘEZINOVÁ: Stredoveký pyrotechnický objekt z Mostnej ulice v Nitre
 • ČAMBAL/BUDAJ/HRICA: Súbor nálezov z hradu Teplica
 • Recenzie:
 • TURČAN, Vladimír: Milan Hrabkovský: Germánsky kniežací dvorec v Milanovciach/Veľkom Kýre a jeho neskoroantický kultúrny kontext
 • ŠPANIHEL: Martin Furman: Nové Objavy v Žilinskom kraji I.
Zborník SNM Archeológia 32, Ročník CXVI - 2022
Cena bez DPH: 30,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 30,00 €