Známi slovenskí romantici. Vybrané ukážky z diel slovenských romantikov

V tomto súbore vám ponúkame výber najvýznamnejších osobností slovenskej romantickej literatúry a ukážky z ich diel.

Obsah

  • Ľudovít Štúr
  • Jozef Miloslav Hurban
  • Ján Kalinčiak
  • Janko Kráľ
  • Andrej Sládkovič
  • Samo Chalúpka
  • Ján Francisci
  • Pavol Dobšinský
  • Ján Botto
Známi slovenskí romantici. Vybrané ukážky z diel slovenských romantikov
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €