35 rokov Múzea ukrajinskej kultúry

Autor: Sopoliga Miroslav (ed.)

Kniha sa zaoberá históriou a činnosťou SNM-Múzea ukrajinskej kultúry a zároveň poukazuje na možnosti rozvoja kultúry národností v podmienkach nášho štátu.

Obsah

 • História vzniku a začiatku činnosti múzea
 • Svidnícke obdobie rozvoja múzea
 • Vedeckovýskumná činnosť
 • Budovanie zbierok a ich ochrana
 • Expozičná činnosť
 • Iné formy kultúrno-východnej práce
 • Publikačná činnosť
 • Spolupráca s inými inštitúciami a metodická činnosť
 • Ohlasy o múzeu (záznamy v kronikách)
 • Zoznam pracovníkov múzea
 • Spomienky prvej riaditeľky na začiatky múzea ukrajinskej kultúry
35 rokov Múzea ukrajinskej kultúry
Cena bez DPH: 2,66 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,66 €