Balassi Bálint

Stručný katalóg k výstave "Pamätná expozícia Valentína Balašu" prezentuje najvýznamnejšie medzníky zo života veľkého renesančného básnika, protitureckého bojovníka a naznámejšieho člena rodu Balašovcov.

Balassi Bálint
Cena bez DPH: 3,32 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,32 €