Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra

Autor: Mihalkovičová Beáta (ed.)

Zborník z vedeckého seminára, konaného 28. a 29. októbra 2010 v Modre

Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra
Cena bez DPH: 8,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 8,00 €